سه‌شنبه, 6 آبان 1399

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

شبیه سازی سیلاب در شبكه زهكشی رواناب سطحی

( مطالعه موردی حوزه آبخیز شهری شاهزاده بابلسر)

رشیدپور-سلیمانی-شاهدی و دکتر ولی الله کریمی

مطالعه موردی حوزه آبخیز شهری شاهزاده رودخانه بابلسر مازندران تاریخ پذیرش 13-9-1392 با همکاری دکتر ولی الله کریمی ریاست مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها