سه‌شنبه, 6 آبان 1399

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

بهینه سازی ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در زمین های مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

تاریخ پذیرش 95/11/16 دکتر مریم بیات ورکشی، دکتر حمید زارع ابیانه، دکتر علی قدمی فیروز ابادی و دکتر ولی الله کریمی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها